• PROIECTE FINANȚATE DIN SURSE EXTERNE, ÎN VALOARE TOTALĂ DE 21.654.246 LEI: 
 • P.N.I. ” Anghel Saligny”-  Rețele de apă și rețele de canalizare in comuna Șura Mare, valoare alocată 9.744.328 lei
 • P.N.I. ” Anghel Saligny”-  Canalizare pluvială in cartierul Tineretului, valoare alocată 2.651.118 lei
 • P.N.D.R. – Măsura 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru Angajamentele de Silvomediu”, valoare alocată 1.700.00 lei
 • A.F.M.- Ecologizarea zonelor din extravilanul localităților Șura Mare și Hamba, valoare alocată 12.000 lei
 • P.O.I.M. – Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă in cartierul Dealul Viilor, valoare alocată 1.532.000 Euro.
 • Consiliul Județean Sibiu- Agenda Culturală 2022- Festival Fiii Satului. In memoriam Daniel Rosalim, suma alocată 20.000 lei
 • Consiliul Județean Sibiu- Agenda Culturală 2022- Festivalul Recoltei, suma alocată 20.000 lei.
 • PROIECTE DEPUSE, ÎN CURS DE EVALUARE 
 • A.F.M.- Reabilitare și eficientizare energetică- Școala Gimnazială Șura Mare, suma 2.900.000 lei
 • A.F.M.- Iluminat inteligent public stradal, suma 1.000.000 lei
 • GAL Țara Secașelor- Înființarea unui număr de 4 parcuri de joacă (strada Văii, strada Nouă, strada A. Șaguna, strada Cooperativei Hamba), suma 80.000 Euro
 • C.N.I. – Bazin de înot didactic și de agrement, suma 29.000.000 lei
 • P.N.I. – Extindere rețele de gaze naturale in comuna Șura Mare, suma 6.400.000 lei
 • P.N.R.R. – Membri in cadrul proiectului unitar A.D.I. Transport Zonă Metropolitană, suma 29.200.000 Euro.

 • PROIECTE ÎN LUCRU 
 • Reabilitare și modernizare prin asfaltare străzi sat Hamba
 • Asfaltare cartier Tineretului
 • Extindere dispensar uman
 • Realizarea unei agro- ferme fotovoltaice, cu scopul de a reduce costul energiei electrice in interiorul localității
 • Realizarea unei piste de biciclete
 • Construirea unei creșe
 • Crearea unui sistem SMART Village