Contracte semnate la începutul anului și care sunt în curs de implementare:
  • Canalizare Pluvială în cartier Tineretului, comuna Șura Mare, proiect finanțat prin Programul Național De Investiții – Anghel Saligny în valoare de 2.651.118,11 lei. 
    A fost demarată procedura simplificată (licitația) prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar contractul de execuție a lucrărilor a fost semnat la începutul lunii august.
  • Centru de colectare prin aport voluntar în comuna Șura Mare, proiect finanțat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în valoare de 3.830.914,00 lei. La începutul lunii octombrie a fost demarată procedura simplificată (licitația) prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), urmând ca până la finele anului 2023 să fie semnat și contractul de execuției a lucrărilor.
  • Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preșcolar și preuniversitar din com. Șura Mare, proiect finanțat prin Ministerul Educației – Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 1.490.298,81 le. Procedura de achiziție va fi demarată în cel mai scurt timp.
  • Dotare cu table interactive pentru școala Gimnazială Andrei Șaguna Șura Mare, proiect finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în valoare totală de 34.789,92 euro. Proiectul va fi implementat până la sfârșitul anului 2023.