Contracte semnate la începutul anului și care sunt în curs de implementare:
  • Canalizare Pluvială în cartier Tineretului, comuna Șura Mare, proiect finanțat prin Programul Național De Investiții – Anghel Saligny în valoare de 2.651.118,11 lei;
  • Centru de colectare prin aport voluntar în comuna Șura Mare, proiect finanțat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în valoare de 3.830.914,00 lei;