Bun venit in Comuna Sura Mare - judetul Sibiu

HOTĂRÂRI AN 2018

Hotărârea nr. 1 privind alegere președinte de ședință; 

Hotărârea nr.2 privind acoperire deficit Sectiune de dezvoltare; 

Hotărârea nr.3 privind acoperire din excedent a eventualelor goluri de casă; 

Hotărârea nr.4 privind aprobarea bugetului pe trimestrul IV 2017; 

Hotararea nr.5 privind mandatarea viceprimarului să voteze împotriva majorării de tarif solicitată de SC Tracon SRL; 

Hotararea nr.6 privind aprobarea planului de acțiuni și măsuri de interes local;

Hotararea nr.7 privind aprobarea cofinanțării la Proiectul  regional Alimentare cu apă și canalizare;

Hotararea nr. 8 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

Hotararea nr. 9 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local; 

Hotararea nr.10 privind insușirea raportului informării și consultării populației -PUD locuință; 

Hotararea nr.11 privind completarea HCL nr. 100/2017;

Hotararea nr.12 modificarea HCL nr. 101/2017; 

Hotararea nr. 13 privind alegerea președintelui de ședință; 

Hotararea nr.  14 privind aprobarea bugetului local al comunei Șura Mare pe anul 2018; 

Hotararea nr. 15 privind aprobarea Programului finantarilor nerambursabile in anul 2018; 

Hotararea nr. 16 privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice in anul 2018; 

Hotararea nr.17 privind aprobarea cotizației la Asociația Țara Secașelor Alba Sibiu; 

Hotararea nr.18 privind acordarea unor gratuități pe transportul public pentru persoanele cu handicap grav ; Hotararea 27

Hotararea 19 privind aprobarea Actului adițional având ca obiect echipamente de precolectare deșeuri; 

Hotararea nr. 20 privind inițierea procedurii de închiriere a terenurilor pajisti din comuna Șura Mare; 

Hotararea nr.21 privind stabilirea pretului de vânzare al masei lemnoase ; 

Hotararea nr.22 privind alegerea președintelui de ședință;

Hotararea nr.23 privind rectificarea bugetului local;

Hotararea nr.24 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Dealul Sibiului;

Hotararea nr.25 privind aprobarea ROF compartiment asistență socială;

Hotararea nr.26 privind completarea HCL 86/2017;

Hotararea nr.27 privind retragere drept de folosinta asupra terenului;

Hotararea nr.28 privind atribuirea terenului in folosinta gratuită în baza Legii 15/2003;

Hotararea nr. 29 privind avizarea PUZ -beneficiar SC Lotto Imobiliare SRL;

Hotararea nr.30 privind modificarea HCL nr. 50/2017;

Hotararea nr.31 privind aprobarea retelei școlare pentru anul școlar  2018/2019. 

Hotararea nr. 32 privind alegere presedinte de ședință;

Hotararea nr. 33 privind actualizare indicatori Extindere Camin Cultural Hamba;

Hotararea nr. 34 privind mandatare primar să voteze împotriva modificării de tarif solicitat de operatorul SC Soma SRL;

Hotararea nr.35 privind stabilire pret vanzare masa lemnoasă; 

Hotararea nr.36 privind modificare stat de funcții;

Hotararea nr.37 privind aprobare ROF ;

Hotararea nr.38 privind înfiintarea unui Ansamblu folcloric; 

Hotararea nr.39 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului;

Hotararea nr.40 privind atribuire în folosință gratuită terenuri;

Hotararea nr.41 privind actualizare plan masuri Boala Lyme;

Hotararea nr.42 privind inchiriere teren arabil; 

Hotararea nr.43 privind alegere presedinte de ședință; 

Hotararea nr.44 privind stabilire impozite și taxe; 

Hotararea nr.45 privind rectificare buget local; 

Hotararea nr.46 privind aprobare cont de execuție la 31.12.2017;

Hotararea nr.48 privind acordare sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Șura Mare II;

Hotararea nr.49 privind finantare proiect Asociația FC Athletic Șura Mare;

Hotararea nr.50 privind actualizare indicatori  ai obiectivului Reabilitare străzi; 

Hotararea nr.51 privind aprobare indicatori tehnico economici ai obiectivului Construire tramă pietonală;

Hotararea nr.52 privind acordare mandat special pentru aprobare preturi apa și tarife pentru servicii conexe; 

Hotararea nr.53 atestare apartenenta domeniul privat;

Hotararea nr.54 privind modificare obiect contract inchiriere SC Wienerberger;

Hotararea nr.55 aprobare documentație PUZ beneficiar SC Lotto Imobiliare SRL; 

Hotararea nr. 56 privind aprobare PUD locuință; 

Hotararea nr. 57 privind atribuire de denumiri de străzi; 

Hotararea nr. 58 privind insusire Raport informare și consultare populație;

Hotararea nr.59 privind aprobare pret vânzare masă lemnoasă. 

Hotararea nr.60 privind alegere presedinte de ședință;

Hotararea nr.61 privind rectificare buget local; 

Hotararea nr.62 privind procedura de eșalonare a obligatiilor bugetare; 

Hotararea nr.63 privind regulament acordare vouchere de vacanță; 

Hotararea nr. 64 privind retragerea dreptului de folosință; 

Hotararea nr.65 privind atribuire în folosință gratuită teren; 

Hotararea nr.66 privind dezmembrare teren str Socului; 

Hotararea nr.67 privind modificare  obiect contract de pășunat; 

Hotararea nr.68 privind îndreptare eroare materială; 

Hotararea nr.69 privind alegere presedinte de ședință; 

Hotararea nr.70 privind executie bugetară pe trim. II 2018; 

Hotararea nr.71 privind modificare stat de funcții; 

Hotararea nr.72 privind aprobare Regulament gospodarire comunală; 

Hotararea nr.73 privind constituire drept de uz si servitute; 

Hotararea nr.74 privind apartenența la domeniul privat; 

Hotararea nr.75 privind trecere teren in domeniul privat al comunei; 

Hotararea nr.76 privind insusirea raportului informării și consultării populatiei PUZ ; 

Hotararea  nr.77 privind insusirea raportului consultării populatiei PUZ; 

Hotararea nr.78 privind insusirea raportului consultării populatiei PUD;

Hotararea nr.79 privind insusire raportului consultării populatiei PUD  atelier service auto;

Hotararea nr.80 privind insusirea raportului consultării populatiei PUD locuinta Tara Ioan ;

Hotararea nr.81 privind insusirea raportului consultării populatiei PUD locuinta Merk Lucia; 

Hotararea nr.82 privind insusirea raportului informarii si consultării populatiei PUD locuinta Ursan Danusia; 

Hotararea nr.83 privind insusirea raportului consultării populatiei PUD spatiu depozitare  SC SIEC SRL;

Hotararea nr.84 privind scoatere din circuitul agricol a terenului extravilan, inchiriat SC Wienerberger SRL;

Hotararea nr. 85 privind alegere presedinte de sedință; 

Hotararea nr. 86 privind atribuire in folosinta gratuită teren; 

Hotararea nr.87 privind stabilire pret vanzare masa lemnoasa,

Hotararea nr.88 privind rectificarea bugetului local.

 

 

Comments are closed.