Bun venit in Comuna Sura Mare - judetul Sibiu

HOTĂRÂRI AN 2018

Hotărârea nr. 1 privind alegere președinte de ședință; 

Hotărârea nr.2 privind acoperire deficit Sectiune de dezvoltare; 

Hotărârea nr.3 privind acoperire din excedent a eventualelor goluri de casă; 

Hotărârea nr.4 privind aprobarea bugetului pe trimestrul IV 2017; 

Hotararea nr.5 privind mandatarea viceprimarului să voteze împotriva majorării de tarif solicitată de SC Tracon SRL; 

Hotararea nr.6 privind aprobarea planului de acțiuni și măsuri de interes local;

Hotararea nr.7 privind aprobarea cofinanțării la Proiectul  regional Alimentare cu apă și canalizare;

Hotararea nr. 8 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

Hotararea nr. 9 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local; 

Hotararea nr.10 privind insușirea raportului informării și consultării populației -PUD locuință; 

Hotararea nr.11 privind completarea HCL nr. 100/2017;

Hotararea nr.12 modificarea HCL nr. 101/2017; 

Hotararea nr. 13 privind alegerea președintelui de ședință; 

Hotararea nr.  14 privind aprobarea bugetului local al comunei Șura Mare pe anul 2018; 

Hotararea nr. 15 privind aprobarea Programului finantarilor nerambursabile in anul 2018; 

Hotararea nr. 16 privind aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice in anul 2018; 

Hotararea nr.17 privind aprobarea cotizației la Asociația Țara Secașelor Alba Sibiu; 

Hotararea nr.18 privind acordarea unor gratuități pe transportul public pentru persoanele cu handicap grav ; Hotararea 27

Hotararea 19 privind aprobarea Actului adițional având ca obiect echipamente de precolectare deșeuri; 

Hotararea nr. 20 privind inițierea procedurii de închiriere a terenurilor pajisti din comuna Șura Mare; 

Hotararea nr.21 privind stabilirea pretului de vânzare al masei lemnoase ; 

Hotararea nr.22 privind alegerea președintelui de ședință;

Hotararea nr.23 privind rectificarea bugetului local;

Hotararea nr.24 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Dealul Sibiului;

Hotararea nr.25 privind aprobarea ROF compartiment asistență socială;

Hotararea nr.26 privind completarea HCL 86/2017;

Hotararea nr.27 privind retragere drept de folosinta asupra terenului;

Hotararea nr.28 privind atribuirea terenului in folosinta gratuită în baza Legii 15/2003;

Hotararea nr. 29 privind avizarea PUZ -beneficiar SC Lotto Imobiliare SRL;

Hotararea nr.30 privind modificarea HCL nr. 50/2017;

Hotararea nr.31 privind aprobarea retelei școlare pentru anul școlar  2018/2019. 

Hotararea nr. 32 privind alegere presedinte de ședință;

Hotararea nr. 33 privind actualizare indicatori Extindere Camin Cultural Hamba;

Hotararea nr. 34 privind mandatare primar să voteze împotriva modificării de tarif solicitat de operatorul SC Soma SRL;

Hotararea nr.35 privind stabilire pret vanzare masa lemnoasă; 

Hotararea nr.36 privind modificare stat de funcții;

Hotararea nr.37 privind aprobare ROF ;

Hotararea nr.38 privind înfiintarea unui Ansamblu folcloric; 

Hotararea nr.39 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului;

Hotararea nr.40 privind atribuire în folosință gratuită terenuri;

Hotararea nr.41 privind actualizare plan masuri Boala Lyme;

Hotararea nr.42 privind inchiriere teren arabil; 

Hotararea nr.43 privind alegere presedinte de ședință; 

Hotararea nr.44 privind stabilire impozite și taxe; 

Hotararea nr.45 privind rectificare buget local; 

Hotararea nr.46 privind aprobare cont de execuție la 31.12.2017;

Hotararea nr.48 privind acordare sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Șura Mare II;

Hotararea nr.49 privind finantare proiect Asociația FC Athletic Șura Mare;

Hotararea nr.50 privind actualizare indicatori  ai obiectivului Reabilitare străzi; 

Hotararea nr.51 privind aprobare indicatori tehnico economici ai obiectivului Construire tramă pietonală;

Hotararea nr.52 privind acordare mandat special pentru aprobare preturi apa și tarife pentru servicii conexe; 

Hotararea nr.53 atestare apartenenta domeniul privat;

Hotararea nr.54 privind modificare obiect contract inchiriere SC Wienerberger;

Hotararea nr.55 aprobare documentație PUZ beneficiar SC Lotto Imobiliare SRL; 

Hotararea nr. 56 privind aprobare PUD locuință; 

Hotararea nr. 57 privind atribuire de denumiri de străzi; 

Hotararea nr. 58 privind insusire Raport informare și consultare populație;

Hotararea nr.59 privind aprobare pret vânzare masă lemnoasă. 

Hotararea nr.60 privind alegere presedinte de ședință;

Hotararea nr.61 privind rectificare buget local; 

Hotararea nr.62 privind procedura de eșalonare a obligatiilor bugetare; 

Hotararea nr.63 privind regulament acordare vouchere de vacanță; 

Hotararea nr. 64 privind retragerea dreptului de folosință; 

Hotararea nr.65 privind atribuire în folosință gratuită teren; 

Hotararea nr.66 privind dezmembrare teren str Socului; 

Hotararea nr.67 privind modificare  obiect contract de pășunat; 

Hotararea nr.68 privind îndreptare eroare materială; 

Hotararea nr.69 privind alegere presedinte de ședință; 

Hotararea nr.70 privind executie bugetară pe trim. II 2018; 

Hotararea nr.71 privind modificare stat de funcții; 

Hotararea nr.72 privind aprobare Regulament gospodarire comunală; 

Hotararea nr.73 privind constituire drept de uz si servitute; 

Hotararea nr.74 privind apartenența la domeniul privat; 

Hotararea nr.75 privind trecere teren in domeniul privat al comunei; 

Hotararea nr.76 privind insusirea raportului informării și consultării populatiei PUZ ; 

Hotararea  nr.77 privind insusirea raportului consultării populatiei PUZ; 

Hotararea nr.78 privind insusirea raportului consultării populatiei PUD;

Hotararea nr.79 privind insusire raportului consultării populatiei PUD  atelier service auto;

Hotararea nr.80 privind insusirea raportului consultării populatiei PUD locuinta Tara Ioan ;

Hotararea nr.81 privind insusirea raportului consultării populatiei PUD locuinta Merk Lucia; 

Hotararea nr.82 privind insusirea raportului informarii si consultării populatiei PUD locuinta Ursan Danusia; 

Hotararea nr.83 privind insusirea raportului consultării populatiei PUD spatiu depozitare  SC SIEC SRL;

Hotararea nr.84 privind scoatere din circuitul agricol a terenului extravilan, inchiriat SC Wienerberger SRL;

Hotararea nr. 85 privind alegere presedinte de sedință; 

Hotararea nr. 86 privind atribuire in folosinta gratuită teren; 

Hotararea nr.87 privind stabilire pret vanzare masa lemnoasa,

Hotararea nr.88 privind rectificarea bugetului local.

 

 

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close