Bun venit in Comuna Sura Mare - judetul Sibiu

HOTĂRÂRI AN 2016

HOTARAREA  NR. 1 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTARAREA NR.2 PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE VANZARE A MASEI LEMNOASE CĂTRE POPULAȚIE

HOTARAREA NR. 3 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

HOTARAREA NR. 4 PRIVIND  STABILIREA MĂSURILOR PENTRU ORGANIZAREA PAZEI COMUNALE ÎN COMUNA ȘURA MARE ÎN ANUL 2016

HOTARAREA NR.5 PRIVIND  ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR ÎN COMUNA ȘURA MARE

HOTARAREA NR. 6 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI ȘI MĂSURI DE INTERES LOCAL  PENTRU BENEFICIARII VENITULUI MINIM GARANTAT

HOTARAREA NR.7 PRIVIND STABILIREA COTEI  LUNARE DE CONSUM CARBURANT PENTRU AUTOTURISMUL DIN DOTAREA PRIMARIEI

HOTARAREA NR. 8 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE AVIZARE A CERERILOR  PENTRU   ORGANIZAREA ADUNARILOR  PUBLICE

HOTARAREA NR. 9 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI UAT SURA MARE ÎN ASOCIAȚIA DE APĂ PENTRU EXPRIMAREA VOTULUI FAVORABIL PENTRU MODIFICARE PRET APĂ ȘI TARIF CANALIZARE

HOTARAREA NR. 10 PRIVIND  MODIFICAREA   STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HOTĂRÂREA NR.11 PRIVIND APROBAREA PLAFONULUI PENTRU PUBLICAREA DEBITORILOR CU OBLIGAȚII DE PLATĂ RESTANTE

HOTARAREA NR. 12 PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 13 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 14 PRIVIND ATRIBUIREA UNUI TEREN ÎN BAZA LEGII 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 15 PRIVIND STABILIREA VOLUMULUI DE MASĂ LEMNOASĂ CARE SE VA RECOLTA ÎN ANUL 2016

HOTĂRÂREA NR. 16 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 17 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 18 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR

HOTĂRÂREA NR.19 PRIVIND  EXECUTIA TRIMESTRIALĂ

HOTĂRÂREA NR. 20 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL

HOTĂRÂREA NR. 21 PRIVIND ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A TERENURILOR ZONA DEALUL VIILOR ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 22 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 23 PRIVIND  UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR

HOTĂRÂREA NR. 24  PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU PAROHIA ORTODOXA SURA MARE

HOTĂRAREA NR. 25 PRIVIND PARTICIPAREA COMUNEI LA ASOCIATIA TARA SECAȘELOR

HOTĂRÂREA NR. 26 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 27 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI TEREN IN ZONA DEALUL VIILOR ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 28 PRIVIND REGLEMENTAREA JURIDICĂ CONSTRUCTIE CĂMIN CULTURAL DIN SAT HAMBA  NR. 53

HOTĂRÂREA NR. 29 PRIVIND REORGANIZAREA RETELEI ȘCOLARE DE ÎNVÂTĂMÂNT

HOTĂRÂREA NR.30 PRIVIND ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ASOCIATIA ATHLETIC ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 31 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 32 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 33 PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRII SISTEM DE  SCURGERE APE PLUVIALE STR VAII ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 34 PRIVIND NUMIREA ȘEFULUI SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 35 PRIVIND  TRANSMITEREA DREPTULUI DE CONCESIUNE  A UNUI TEREN DIN ȘURA MARE STR PRINCIPALĂ

HOTĂRÂREA NR. 36 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE PENTRU CONSTRUIREA OBIECTIVULUI CAMIN CULTURAL

HOTĂRÂREA NR.37 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 38 PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE VÂNZARE A MASEI LEMNOASE

HOTĂRÂREA NR. 39 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A UNUI TEREN ȘI VÂNZAREA  CĂTRE PROPRIETARUL CONSTRUCȚIEI

HOTĂRÂREA NR. 40 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE CU DL MUNTEAN AUREL MEDIC VETERINAR

HOTĂRÂREA NR. 41  PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 83/2015

HOTĂRÂREA NR. 42 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE REABILITARE STRĂZI ÎN ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.43 PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PĂȘUNE

HOTĂRÂREA NR.44/1 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE

HOTĂRÂREA NR.45/2 PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR ALEȘI

HOTĂRÂREA NR. 46 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.47 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR.48 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.49 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE

HOTĂRÂREA NR. 50 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR.51 PRIVIND DESEMNAREA MEMBRILOR ÎN COMISIA DE RECEPȚIE PENTRU LUCRĂRILE  EXECUTATE-BENEFICIAR COMUNA ȘURA MARE;

HOTĂRÂREA NR.52 PRIVIND ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR.53 PRIVIND  APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.54 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR.55 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI A IMOBILULUI DIN ȘURA MARE NR. 158

HOTĂRÂREA NR.56 PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE VÂNZARE AL MASEI LEMNOASE

HOTĂRÂREA NR.57 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.58 PRIVIND RETRAGERE DREPT DE FOLOSINȚĂ  ATRIBUIT ÎN BAZA LEGII 15/2003

HOTĂRÂREA NR.59 PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI ȘURA MARE ÎN ASOCIAȚIA DE APĂ SIBIU

HOTĂRÂREA NR.60 PRIVIND PROMOVAREA UNEI ACTIUNI ÎN GRĂNIȚUIRE  PENTRU IMOBILUL DIN ȘURA MARE SAT HAMBA NR 122

HOTĂRÂREA NR.61 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI DREPT DE CONCESIUNE PENTRU TERENUL DIN ȘURA MARE STR PRINCIPALĂ NR. 727

HOTĂRÂREA NR.62 PRIVIND VANZAREA LOCUINȚEI DIN ȘURA MARE NR. 283

HOTĂRÂREA NR.63 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR.64 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR.65 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL PENTRU EXPRIMAREA VOTULUI FAVORABIL PENTRU TARIFUL DE APĂ-CANALIZARE IN LOCALITĂȚILE RĂȘINARI SI PĂUCA

HOTĂRÂREA NR.66 PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI  COMUNEI ȘURA MARE ÎN ASOCIATIA DE APĂ SIBIU

HOTĂRÂREA NR.67 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI  ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII ANDREI ȘAGUNA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.68 PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE VÂNZARE AL MASEI LEMNOASE CĂTRE POPULAȚIE

HOTĂRÂREA NR.69 PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENȚEI UNITĂȚII LOCALE DE SPRIJIN A COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.70 PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI COMISIEI DE PĂȘUNAT  A COMUNEI ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.71 PRIVIND ORGANIZAREA ÎNTALNIRILOR CU CETĂȚENII ȘI PROGRAMUL AUDIENȚELOR ACORDATE DE CONSILIERII LOCALI

HOTĂRÂREA NR.72 PRIVIND TRECERE DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC A TERENURILOR CU DESTINAȚIA DE DRUM  ZONA DEALUL VIILOR ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.73 PRIVIND ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR.74 PRIVIND  RECTIFICARE BUGET LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 75 PRIVIND STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE IN ANUL 2016

HOTĂRÂREA NR.76 PRIVIND APROBARE RAPORT DE EVALUARE ȘI VÂNZAREA DIRECTĂ IN FAVOAREA PROPRIETARULUI LOCUINȚEI

HOTĂRÂREA NR.77 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A LOCUINȚEI DIN ȘURA MARE NR. 283

HOTĂRÂREA NR.78 PRIVIND RETRAGERE DREPT DE FOLOSINȚĂ A UNUI TEREN ATRIBUIT IN BAZA LEGII 15/2003

HOTĂRÂREA NR.79 PRIVIND ATRIBUIRE DE DENUMIRI UNOR STRĂZI NOU CREATE IN COMUNA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.80 PRIVIND INSUȘIREA RAPORTULUI INFORMĂRII POPULAȚIEI PRIVIND ELABORAREA PUD -CONSTRUIRE ATELIER PREPARATE SI TRANȘARE CARNE STR.ATELIERULUI FN ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.81 PRIVIND INTRODUCEREA IN INTRAVILANUL COMUNEI ȘURA MARE PE BAZA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM  PLAN URBANISTIC GENERAL A SUPRAFETEI DE 338 HA

HOTĂRÂREA NR.82 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2017

HOTĂRÂREA NR.83 PRIVIND ACORDUL DE COOPERARE  PENTRU ÎNFIINȚAREA  COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

HOTĂRÂREA NR.84 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUȚIEI LUNARE PENTRU FUNCȚIONAREA COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

HOTĂRÂREA NR. 85 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 86 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 87 PRIVIND EXECUTIA BUGETELOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE PE TRIMESTRUL III AN 2016

HOTĂRÂREA NR.88 PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATORULUI STRADAL

HOTĂRÂREA NR.89 PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE  NR. 1/2009

HOTĂRÂREA NR.90 PRIVIND EXCLUDEREA COMUNEI HARSENI DIN ASOCIATIA DE DEZVOLTARE ASOCIATIA DE APĂ SIBIU

HOTĂRÂREA NR.91 PRIVIND ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU PAROHIA ORTODOXĂ HAMBA

HOTĂRÂREA NR. 92 PRIVIND ATESTAREA LA DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ȘURA MARE A UNUI TEREN  PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN

HOTĂRÂREA NR.93 PRIVIND STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANE JURIDICE

HOTĂRÂREA NR.94 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROGRAMULUI SCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ

HOTĂRÂREA NR. 95 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PE LUNA NOIEMBRIE 2016

HOTĂRÂREA NR.96 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HOTĂRÂREA NR.97 PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE PE ANUL 2017

HOTĂRÂREA NR. 98 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL PRIVIND STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE  IN ANUL 2016

HOTĂRÂREA NR. 99 PRIVIND STABILIREA MĂSURILOR PENTRU ORGANIZAREA PAZEI COMUNALE

HOTĂRÂREA NR.100 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HOTĂRÂREA NR. 101 PRIVIND ALOCAREA SUMELOR NECESARE PENTRU ORGANIZAREA SARBATORILOR DE IARNĂ ÎN COMUNA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.102 PRIVIND STABILIREA PRETULUI DE REFERINȚĂ PENTRU MASA LEMNOASA IN ANUL 2017

HOTĂRÂREA NR.103 PRIVIND TRANSMITERE DREPT DE CONCESIUNE IN FAVOAREA PROPRIETARULUI CONSTRUCȚIEI

HOTĂRÂREA NR.104 PRIVIND TRANSMITERE DREPT DE CONCESIUNE ÎN FAVOAREA PROPRIETARULUI CONSTRUCȚIEI

HOTĂRÂREA NR.105 PRIVIND ATESTARE LA DOMENIUL PRIVAT A UNOR TERENURI DIN INTRAVILANUL COMUNEI ȘURA MARE, SAT HAMBA

HOTĂRÂREA NR.106 PRIVIND ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR  PENTRU ASOCIAȚIA FC ATHLETIC ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR. 107 PRIVIND ACORDAREA UNEI CANTITĂȚI DE LEMN DE FOC PENTRU INCĂLZIREA LĂCAȘELOR DE CULT PE PERIOADA SEZONULUI RECE

HOTĂRÂREA NR. 108 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ

HOTĂRÂREA NR.109 PRIVIND VALIDAREA MODIFICĂRILOR BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV AN 2016

HOTĂRÂREA NR. 110 PRIVIND STABILIREA MĂSURILOR ORGANIZATORICE PENTRU FUNCȚIONAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR.111 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI TEREN

HOTĂRÂREA NR. 112 PRIVIND ACHIZIȚIA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA ȘURA MARE

HOTĂRÂREA NR.113 PRIVIND INCETAREA CONTRACTELOR DE INCHIRIERE NR.2/20104 ȘI 10/2014

HOTĂRÂREA NR.114 PRIVIND INSUȘIREA RAPORTULUI INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII POPULAȚIEI PENTRU PUZ- DEROGATOR DE LA PUZ NR.1/2005 – SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONA RETELE TEHNICO EDILITARE ÎN LOCUINȚE

 

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close