Bun venit in Comuna Sura Mare - judetul Sibiu

HOTĂRÂRI AN 2011

  Hotararea 2 privind aprobarea bugetului local an 2011 (26,0 KiB, 1.080 hits)

  Hotararea 3 privind aprobarea bugetului unitatii de invatamant din Sura Mare (32,0 KiB, 1.054 hits)

  Hotararea 4 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoane beneficiare de ajutor social (24,0 KiB, 1.074 hits)

  Hotararea 5 privind modificarea HCL 57 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale (24,0 KiB, 1.033 hits)

  Hotararea 6 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a imobilului teren din intravilanul comunei Sura Mare (25,5 KiB, 1.149 hits)

  Hotararea 7 ptivind modificarea planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2011 (25,0 KiB, 1.108 hits)

  Hotararea 8 privind aprobarea documentatiei PUZ zona rezidentiala Ciuca initiator Muller Sofia (28,0 KiB, 1.114 hits)

  Hotararea 9 privind aprobarea documentatiei PUZ derogator pentru regim de inaltime-imobil Sura Mare nr.730 (29,0 KiB, 1.015 hits)

  Hotararea 10 privind aprobarea documentatiei PUD construire locuinta Sura Mare str Ocnei FN (31,0 KiB, 1.012 hits)

  Hotararea 11 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentatia PUZ construire locuinte extravilan (33,5 KiB, 1.097 hits)

  Hotararea 12 privind aprobarea contractarii finantarii rambursabile interne in valoare de 900.000 lei pentru investitia Refacere trama pietonala trotuare in comuna Sura Mare (34,0 KiB, 1.000 hits)

  Hotararea 13 privind actualizarea componentei Unitatii Locale de sprijin (27,0 KiB, 1.004 hits)

  Hotararea 14 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Sura Mare (28,5 KiB, 1.019 hits)

  Hotararea 15 privind evaluarea activelor fixe corporale inregistrate in evidenta contabila in uniti de natura terenurilor (26,5 KiB, 961 hits)

  Hotararea 16 privind aprobarea numarului asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav in anul 2011 (27,5 KiB, 942 hits)

  Hotararea 17 privind dezmembrarea terenului inscris in CF 100549 PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI SURA MARE (27,0 KiB, 1.069 hits)

  Hotararea 18 privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor in vederea instrumentarii cererilor pentru ajutor social si alocatie pt sustinerea familiei (27,0 KiB, 966 hits)

  Hot.nr.22 privind validarea inventarului terenurilor disponibile potrivit Legii 152003 (36,0 KiB, 964 hits)

  Hot.nr.24 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren din localitatea Sura Mare (28,5 KiB, 1.105 hits)

  Hot.nr.26 privind aprobarea drepturilor banesti pentru personalul didactic care solicita cheltuieli de deplasare (24,5 KiB, 921 hits)

  Hot.nr.27 privind aprobarea taxei speciale pentru divort (27,5 KiB, 943 hits)

  Hot.nr.28 privind aderarea la Asociatia de proprietari a terenurilor forestiere (27,5 KiB, 943 hits)

  Hot.nr.29 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea planurilor de urbanism (91,0 KiB, 985 hits)

  Hot.nr.30 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului asistenta sociala (31,0 KiB, 943 hits)

  Hot.nr.31 privind aprobarea contului de executie al bugetului local (36,5 KiB, 972 hits)

  Hot.nr.32 privind dezmembrarea terenului din CF 666 in vederea reglementarii situatiei juridice (31,5 KiB, 977 hits)

  Hot.nr.33 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile din domeniul privat al comunei Sura Mare (36,5 KiB, 987 hits)

  Hot.nr.34 privind finantarea lucrarii amenajare strazi din intravilanul localitatii (34,0 KiB, 975 hits)

  Hot.nr.35 privind aprobarea Regulamentului intern pt utilizatorii Calculatoarelor cu internet din cadrul bibliotecii (32,0 KiB, 941 hits)

  Hot.nr 37 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare (23,5 KiB, 998 hits)

  Hot.nr 38 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri zona DN 14 in favoarea solicitantilor care indeplinesc conditiile Legii 15 (26,0 KiB, 1.046 hits)

  Hot.nr 39 privind aprobarea executiei sectiunii de functionare sectiunii de dezvoltare si aprobarea executiei bugetului autofinantare sectiunea functionare (24,0 KiB, 982 hits)

  Hot.nr 40 privind incheierea actului aditional la contractul de concesiune 9081997 ca urmare a reglementarii situatiei juridice (24,0 KiB, 997 hits)

  Hot.nr 41 privind modificarea Hotararii 1392011 privind stabilirea unor masuri pentru administrarea pasunatului comunei Sura Mare si stabilirea taxelor de pasunat (25,5 KiB, 1.014 hits)

  Hot.nr 42 privind aprobarea cotizatiei comunei Sura Mare membru ADI ECO Sibiu pentru anul 2011 (24,5 KiB, 999 hits)

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close