Bun venit in Comuna Sura Mare - judetul Sibiu

dd

HOTĂRÂRI AN 2011

  Hotararea 2 privind aprobarea bugetului local an 2011 (26,0 KiB, 910 hits)

  Hotararea 3 privind aprobarea bugetului unitatii de invatamant din Sura Mare (32,0 KiB, 889 hits)

  Hotararea 4 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoane beneficiare de ajutor social (24,0 KiB, 911 hits)

  Hotararea 5 privind modificarea HCL 57 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale (24,0 KiB, 876 hits)

  Hotararea 6 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a imobilului teren din intravilanul comunei Sura Mare (25,5 KiB, 992 hits)

  Hotararea 7 ptivind modificarea planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2011 (25,0 KiB, 950 hits)

  Hotararea 8 privind aprobarea documentatiei PUZ zona rezidentiala Ciuca initiator Muller Sofia (28,0 KiB, 945 hits)

  Hotararea 9 privind aprobarea documentatiei PUZ derogator pentru regim de inaltime-imobil Sura Mare nr.730 (29,0 KiB, 862 hits)

  Hotararea 10 privind aprobarea documentatiei PUD construire locuinta Sura Mare str Ocnei FN (31,0 KiB, 859 hits)

  Hotararea 11 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentatia PUZ construire locuinte extravilan (33,5 KiB, 935 hits)

  Hotararea 12 privind aprobarea contractarii finantarii rambursabile interne in valoare de 900.000 lei pentru investitia Refacere trama pietonala trotuare in comuna Sura Mare (34,0 KiB, 850 hits)

  Hotararea 13 privind actualizarea componentei Unitatii Locale de sprijin (27,0 KiB, 856 hits)

  Hotararea 14 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Sura Mare (28,5 KiB, 860 hits)

  Hotararea 15 privind evaluarea activelor fixe corporale inregistrate in evidenta contabila in uniti de natura terenurilor (26,5 KiB, 799 hits)

  Hotararea 16 privind aprobarea numarului asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav in anul 2011 (27,5 KiB, 783 hits)

  Hotararea 17 privind dezmembrarea terenului inscris in CF 100549 PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI SURA MARE (27,0 KiB, 908 hits)

  Hotararea 18 privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor in vederea instrumentarii cererilor pentru ajutor social si alocatie pt sustinerea familiei (27,0 KiB, 817 hits)

  Hot.nr.22 privind validarea inventarului terenurilor disponibile potrivit Legii 152003 (36,0 KiB, 821 hits)

  Hot.nr.24 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren din localitatea Sura Mare (28,5 KiB, 945 hits)

  Hot.nr.26 privind aprobarea drepturilor banesti pentru personalul didactic care solicita cheltuieli de deplasare (24,5 KiB, 789 hits)

  Hot.nr.27 privind aprobarea taxei speciale pentru divort (27,5 KiB, 783 hits)

  Hot.nr.28 privind aderarea la Asociatia de proprietari a terenurilor forestiere (27,5 KiB, 795 hits)

  Hot.nr.29 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea planurilor de urbanism (91,0 KiB, 825 hits)

  Hot.nr.30 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului asistenta sociala (31,0 KiB, 786 hits)

  Hot.nr.31 privind aprobarea contului de executie al bugetului local (36,5 KiB, 816 hits)

  Hot.nr.32 privind dezmembrarea terenului din CF 666 in vederea reglementarii situatiei juridice (31,5 KiB, 817 hits)

  Hot.nr.33 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile din domeniul privat al comunei Sura Mare (36,5 KiB, 835 hits)

  Hot.nr.34 privind finantarea lucrarii amenajare strazi din intravilanul localitatii (34,0 KiB, 813 hits)

  Hot.nr.35 privind aprobarea Regulamentului intern pt utilizatorii Calculatoarelor cu internet din cadrul bibliotecii (32,0 KiB, 783 hits)

  Hot.nr 37 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare (23,5 KiB, 839 hits)

  Hot.nr 38 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri zona DN 14 in favoarea solicitantilor care indeplinesc conditiile Legii 15 (26,0 KiB, 896 hits)

  Hot.nr 39 privind aprobarea executiei sectiunii de functionare sectiunii de dezvoltare si aprobarea executiei bugetului autofinantare sectiunea functionare (24,0 KiB, 842 hits)

  Hot.nr 40 privind incheierea actului aditional la contractul de concesiune 9081997 ca urmare a reglementarii situatiei juridice (24,0 KiB, 837 hits)

  Hot.nr 41 privind modificarea Hotararii 1392011 privind stabilirea unor masuri pentru administrarea pasunatului comunei Sura Mare si stabilirea taxelor de pasunat (25,5 KiB, 878 hits)

  Hot.nr 42 privind aprobarea cotizatiei comunei Sura Mare membru ADI ECO Sibiu pentru anul 2011 (24,5 KiB, 842 hits)

Comments are closed.