Bun venit in Comuna Sura Mare - judetul Sibiu

HOTĂRÂRI AN 2011

  Hotararea 2 privind aprobarea bugetului local an 2011 (26,0 KiB, 1.191 hits)

  Hotararea 3 privind aprobarea bugetului unitatii de invatamant din Sura Mare (32,0 KiB, 1.185 hits)

  Hotararea 4 privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoane beneficiare de ajutor social (24,0 KiB, 1.187 hits)

  Hotararea 5 privind modificarea HCL 57 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale (24,0 KiB, 1.152 hits)

  Hotararea 6 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a imobilului teren din intravilanul comunei Sura Mare (25,5 KiB, 1.270 hits)

  Hotararea 7 ptivind modificarea planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2011 (25,0 KiB, 1.216 hits)

  Hotararea 8 privind aprobarea documentatiei PUZ zona rezidentiala Ciuca initiator Muller Sofia (28,0 KiB, 1.220 hits)

  Hotararea 9 privind aprobarea documentatiei PUZ derogator pentru regim de inaltime-imobil Sura Mare nr.730 (29,0 KiB, 1.118 hits)

  Hotararea 10 privind aprobarea documentatiei PUD construire locuinta Sura Mare str Ocnei FN (31,0 KiB, 1.112 hits)

  Hotararea 11 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru documentatia PUZ construire locuinte extravilan (33,5 KiB, 1.218 hits)

  Hotararea 12 privind aprobarea contractarii finantarii rambursabile interne in valoare de 900.000 lei pentru investitia Refacere trama pietonala trotuare in comuna Sura Mare (34,0 KiB, 1.079 hits)

  Hotararea 13 privind actualizarea componentei Unitatii Locale de sprijin (27,0 KiB, 1.126 hits)

  Hotararea 14 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Sura Mare (28,5 KiB, 1.144 hits)

  Hotararea 15 privind evaluarea activelor fixe corporale inregistrate in evidenta contabila in uniti de natura terenurilor (26,5 KiB, 1.069 hits)

  Hotararea 16 privind aprobarea numarului asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav in anul 2011 (27,5 KiB, 1.049 hits)

  Hotararea 17 privind dezmembrarea terenului inscris in CF 100549 PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI SURA MARE (27,0 KiB, 1.178 hits)

  Hotararea 18 privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor in vederea instrumentarii cererilor pentru ajutor social si alocatie pt sustinerea familiei (27,0 KiB, 1.040 hits)

  Hot.nr.22 privind validarea inventarului terenurilor disponibile potrivit Legii 152003 (36,0 KiB, 1.065 hits)

  Hot.nr.24 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren din localitatea Sura Mare (28,5 KiB, 1.203 hits)

  Hot.nr.26 privind aprobarea drepturilor banesti pentru personalul didactic care solicita cheltuieli de deplasare (24,5 KiB, 1.019 hits)

  Hot.nr.27 privind aprobarea taxei speciale pentru divort (27,5 KiB, 1.044 hits)

  Hot.nr.28 privind aderarea la Asociatia de proprietari a terenurilor forestiere (27,5 KiB, 1.057 hits)

  Hot.nr.29 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea planurilor de urbanism (91,0 KiB, 1.089 hits)

  Hot.nr.30 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului asistenta sociala (31,0 KiB, 1.041 hits)

  Hot.nr.31 privind aprobarea contului de executie al bugetului local (36,5 KiB, 1.066 hits)

  Hot.nr.32 privind dezmembrarea terenului din CF 666 in vederea reglementarii situatiei juridice (31,5 KiB, 1.075 hits)

  Hot.nr.33 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor imobile din domeniul privat al comunei Sura Mare (36,5 KiB, 1.091 hits)

  Hot.nr.34 privind finantarea lucrarii amenajare strazi din intravilanul localitatii (34,0 KiB, 1.061 hits)

  Hot.nr.35 privind aprobarea Regulamentului intern pt utilizatorii Calculatoarelor cu internet din cadrul bibliotecii (32,0 KiB, 1.038 hits)

  Hot.nr 37 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare (23,5 KiB, 1.102 hits)

  Hot.nr 38 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor terenuri zona DN 14 in favoarea solicitantilor care indeplinesc conditiile Legii 15 (26,0 KiB, 1.140 hits)

  Hot.nr 39 privind aprobarea executiei sectiunii de functionare sectiunii de dezvoltare si aprobarea executiei bugetului autofinantare sectiunea functionare (24,0 KiB, 1.047 hits)

  Hot.nr 40 privind incheierea actului aditional la contractul de concesiune 9081997 ca urmare a reglementarii situatiei juridice (24,0 KiB, 1.100 hits)

  Hot.nr 41 privind modificarea Hotararii 1392011 privind stabilirea unor masuri pentru administrarea pasunatului comunei Sura Mare si stabilirea taxelor de pasunat (25,5 KiB, 1.089 hits)

  Hot.nr 42 privind aprobarea cotizatiei comunei Sura Mare membru ADI ECO Sibiu pentru anul 2011 (24,5 KiB, 1.102 hits)

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close